Jak začít číst Bibli?

Jak možná víte, Bible se skládá ze dvou velkých celků - Starého zákona a Nového zákona. V Novém zákoně se objevuje Ježíš Kristus a přináší hlavní poselství křesťanství. Starý zákon je na čtení mnohem náročnější, nedoporučuji s ním čtení začínat, na střední mě to na několik let od otevření Bible odradilo.

Pokud jste Bibli nikdy nečetli, doporučuji začít Markovým evangeliem (je nejkratší), případně Janovým nebo Lukášovým. Všechna čtyři evangelia popisují život Ježíše Krista očima čtyř autorů, proto jsou velmi podobná.

Pokračovat můžete Listy, Zjevení bych si nechal až úplně nakonec. Až po přečtení celého Nového zákona bych se pustil do Starého zákona.

Kterou Bibli zvolit?

  • Český ekumenický překlad (ČEP) - překlad tak, aby vyhovoval většině církví, osobně se mi moc nelíbí
  • Bible Kralická, (BKR) - má starší češtinu, hůře se čte
  • Bible 21 (B21, Nová Bible kralická) - velmi dobře se v ní čte (jazyková i grafická úprava), hlavně Starý zákon
  • Český studijní překlad (ČSP) - bohatý poznámkový aparát a asi nejpřesnější překlad Bible z originálních jazyků
  • Slovo na cestu (SNC)  - jedná se o parafrázi (volnější překlad), s poznámkami dostanete do ruky velmi rozsáhlý poznámkový aparát, vysvětlující hlavně dobový kontext
  • a další
Tučně jsou moje oblíbené překlady. Můžete také mrknout na článek na obohu.cz - Který překlad bible je nejlepší?Jak dlouho to bude trvat?

Existují roční plány čtení Bible (dobrý je například ESV), kdy čtete každý den několik kapitol a za rok jste schopni přečíst celou Bibli. Rychlejší čtení nedoporučuji, mohlo by vás to přehltit. Nezapomínejte, že Bible má ve formátu A5 přes 1600 stran hustého textu, který často není na čtení úplně jednoduchý.

Dalším dobrým způsobem, jak se začít s Biblí seznamovat, je číst nějaké denní zamyšlení (vyberte si to, které vás nejvíce osloví).
Více o tom Jak číst Bibli (na mém blogu http://virapolopate.blogspot.cz/). Další dobrý návod http://cs.wikihow.com/Jak-studovat-Bibli nebo http://m.apostol.webnode.cz/jak-cist-a-studovat-bibli/.